Voorwaarden

Jouw Hulp Online van de Lumens Groep heeft op een aantal gebieden regelingen getroffen om de kwaliteit van het werk zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Omgangsvormen

De Lumens Groep heeft de houding en de uitgangspunten van de medewerkers van de Lumens Groep beschreven in omgangsvormen. Klanten kunnen medewerkers hierop aanspreken, maar ook medewerkers onderling.

Privacy

Jouw begeleider noteert een aantal gegevens over jou en over de gesprekken en bewaart deze in een dossier dat altijd voor jou inzichtelijk is via “Mijn Plan Online”. Je kunt erop vertrouwen dat alle informatie die de begeleider van je ontvangt vertrouwelijk wordt behandeld. De begeleider is gebonden aan een beroepsgeheim.

  • Je dossier bevindt zich in een beveiligd computersysteem. In het privacyreglement van de Lumens Groep is vastgelegd, welke personen je gegevens mogen inzien;
  • Je hebt het recht je dossier in te zien of wijzigingen in je dossier te maken. Je kunt te allen tijde je dossier inzien met je wachtwoord en gebruikersnaam;
  • Bij Jouw Hulp Online kan er zonder het verstrekken van persoonsgegevens hulp worden aangevraagd (anoniem). We houden wel bij vanaf welk ip-adres gebruik wordt gemaakt van “Mijn Plan Online”. Een ip-adres is een code waarmee een computer in een netwerk geïdentificeerd kan worden;
  • Je persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met bewaartermijnen van dossiers vernietigd.

Als het in het belang van de begeleiding nuttig is om met iemand anders (bijv. de huisarts) te overleggen, dan mag de begeleider dat in principe alleen doen als je daar van tevoren toestemming voor geeft. Er kunnen zich situaties voordoen dat je begeleider zonder jouw toestemming, maar in principe wel met jouw medeweten, informatie over jou met anderen deelt.  Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van een kennis over een ernstig strafbaar feit van jou of als de veiligheid van jou en/of anderen in gevaar is. Indien er geen persoonsgegevens bekend zijn, kan je IP-adres worden gebruikt.

Klachten

Het is uiteraard mogelijk dat je niet tevreden bent over de omgangsvormen van de medewerkers, over de privacybescherming of over de uitvoering van de hulpverlening. Meld je bezwaar of klacht! Dat stelt ons in staat de dienstverlening aan jou en andere klanten te verbeteren. Klachten kunnen tot drie maanden na de gebeurtenis worden gemeld.

Je kunt je bezwaar, ongenoegen of klacht op verschillende manieren aan ons laten weten.

1. Probeer je bezwaar/ongenoegen/probleem in eerste instantie met de betreffende medewerker(s) te bespreken. Misschien heeft hij/zij er geen idee van, dat je ergens ontevreden over bent en verbetert de situatie als daarop gewezen wordt. In veel gevallen is het probleem op deze manier op te lossen. Biedt dit gesprek geen oplossing dan kun je contact opnemen met de afdeling relatiemanagement.

2. De relatiemanager gaat samen met jou en de medewerker bekijken wat er precies is gebeurd en wat jij nodig hebt om weer tevreden te worden. Dat doen we aan de hand van één of meerdere gesprekken. Binnen drie weken ontvang je een schriftelijke verslag van de belangrijkste punten en afspraken, waarbij we natuurlijk hopen dat we er samen uitkomen. Is dat niet het geval dan kun je een formele klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie.

3. De klachtencommissie werkt volgens het klachtenreglement. Een schriftelijke klacht kun je richten aan: Lumens Groep, t.a.v. de klachtencommissie voor klanten, Postbus 2077, 5600 CB Eindhoven. Bij verdere vragen kun je contact opnemen met ons algemene telefoonnummer 040-2193300.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Veiligheid

E-mailverkeer is niet beveiligd. E-mail versturen is vergelijkbaar met het versturen van een brief in een open envelop; iedereen langs wie de e-mail passeert zou de e-mail kunnen openen en kunnen lezen. De kans hierop is echter niet groot en je kunt deze grotendeels zelf waarborgen. Om je eigen anonimiteit te vergroten kun je ervoor kiezen anoniem een e-mailadres aan te maken. Dit kun je doen bij bijvoorbeeld Hotmail, Live, Yahoo of Gmail. De e-mail die op dit door jou aangemaakte adres binnenkomt kun je op elke computer ter wereld bekijken door op je mailbox in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Lumens Groep heeft de volgende technische maatregelen genomen ter beveiliging van “Mijn Plan Online”

  1. “Mijn Plan Online” maakt gebruik van een https-verbinding voor een veilige uitwisseling van gegevens. Klik hier voor meer informatie over https.
  2. Het beheerdersgedeelte van “Mijn Plan Online” is alleen via het beveiligde netwerk van Lumens Groep beschikbaar.
  3. De servers waar de gegevens van “Mijn Plan Online” opgeslagen worden zijn zowel digitaal als fysiek beveiligd.
  4. “Mijn Plan Online” van Jouw Hulp Online is beveiligd met een wachtwoord dat alleen aan jou verstrekt wordt. Alleen met dit wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam die je van ons krijgt kun je inloggen op jouw persoonlijke pagina. Wij adviseren je om zorgvuldig om te gaan met je gebruikersnaam en wachtwoord. Deze vormen de toegang tot jouw persoonlijke pagina. Laat het bericht met je inloggegevens sturen niet zomaar in je mailbox staan. Wij adviseren je om je gebruikersnaam en wachtwoord ergens te noteren en het e-mailbericht met deze gegevens goed op te bergen of te vernietigen. Denk eraan dat een bericht eenmaal verplaatst naar de prullenbak van je e-mailaccount nog steeds leesbaar is. Verwijder daarom het bericht ook uit de prullenbak zelf. Alleen jij en je begeleider hebben toegang tot je dossier. In geval van vervanging van je begeleider door bijvoorbeeld ziekte, kan er wel een collega begeleider je dossier overnemen.

Medewerkers

Wie zijn wij?

“Ieder mens heeft een eigen leerstijl. Daarom kun je op JouwHulpOnline lezen, video kijken en met ons praten via de chat”

Quotes

Vandaag is de morgen waar je je gisteren druk over maakte.

-Anoniem