Training voor mannen (met begeleiding)

Deze training is geschikt voor jou als je bijvoorbeeld:

  • jezelf als man beter wilt leren begrijpen
  • je inzicht wilt krijgen in de achtergrond van je gedrag als man
  • moeite hebt om te zeggen wat je wilt zeggen

Informatie over de online Training voor Mannen

In de maatschappij ligt voor een groot deel vast hoe een man zich moet gedragen en wat van hem wordt verwacht. Het leveren van prestaties staat bijvoorbeeld vaak centraal bij mannen. Toch komt dat lang niet altijd overeen met de persoonlijke opvattingen van veel mannen. Ook partners en kinderen zien graag eens ‘de andere kant’ van hun man of vader. Maar het uiten en hanteren van gevoelens kan voor mannen moeilijk zijn. Met de training voor Mannen ga je als man thematisch aan de slag met diverse zaken die struikelblokken in je dagelijks leven kunnen vormen. Er wordt in de training met name gewerkt aan een toename van bewustwording en inzicht in je eigen doen en laten: “Hoe voel ik mij, hoe gedraag ik mij, waardoor word ik beïnvloed?” Elke deel bestaat uit een stuk theorie en een opdracht.

Hoe werkt de online Training voor Mannen?

De training bestaat uit vier delen. Je krijgt een persoonlijke coach gedurende de gehele training. Deze coach begeleidt je gedurende de hele training. Als je start met de training dan krijg je het eerste deel van de training opgestuurd. Elk deel bestaat uit een stuk theorie en een opdracht. De opdrachten zijn bedoeld om je meer inzicht te geven in je eigen gedrag als man. Als je de opdrachten die bij het deel waar je mee bezig bent gemaakt hebt, dan stuur je de opdracht naar je coach. Je coach zal je dan feedback geven op de door jou gemaakte opdracht en stuurt je het volgende deel op. Natuurlijk mag je altijd tussendoor vragen stellen aan je coach: we willen niet dat je blijft wachten met dingen die je dwars zitten!

Inhoud van de training

Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere:

Communicatie
In communicatie kan veel mislopen doordat men elkaar slecht ‘verstaat’. Er wordt gekeken waar die verstoring van communicatie plaatsvindt.

Mannelijkheidscoderingen
In de hoofden van mannen zetten zich beelden, normen, ideeën en gedachten vast over hoe een man denkt dat hij zich behoort te gedragen en te voelen. Een man kan last hebben van deze coderingen.

Socialisatie
Socialisatie is een proces waarbij de opgroeiende mens zogenaamde ‘rollenbeelden’ (vader, oom, leraar) en normen en waarden verinnerlijkt. In dit proces wordt de vorming van de mens beïnvloed.

Zien, denken en voelen
Het verschil tussen waarnemen, interpreteren en beleven. Soms lopen deze zaken door elkaar waardoor er verwarring optreedt in bijvoorbeeld relaties.

Uiten, zelfexpressie
Bij zelfexpressie uit je wat jouw gedachten en gevoelens zijn. Voor veel mannen is dit lastig: bijvoorbeeld het spreken in ‘ik-boodschappen’, het kwetsbaar opstellen.

Assertiviteit
Assertiviteit is opkomen voor jezelf zonder daarbij jezelf of de ander schade toe te brengen. Dit is in praktijk erg lastig. Aan de hand van opdrachten leer je hoe je assertieve vaardigheden kunt toepassen.

Feedback geven en ontvangen
Feedback wordt ook wel omschreven als ‘opbouwende kritiek’. Je ziet iets, beschrijft aan de ander wat je hebt waargenomen en geeft daarbij je gevoel weer. Hierdoor kan de ander proberen dingen te veranderen. Door volgens deze feedbackregels te handelen vergroot je de kans dat wat je wilt zeggen door de ander beter begrepen wordt.

Seksualiteit en intimiteit
In relaties wordt seksualiteit vaak verschillend beleefd door partners. Vaak is het ook moeilijk om over seksualiteit met elkaar te praten. We geven uitleg over de verschillen in seksualiteitsbeleving tussen mannen en vrouwen en geven handvatten hoe je in je relatie over seksualiteit je gedachten en gevoelens kunt delen.

Werk
Werk hebben is belangrijk in je leven. Je brengt een groot gedeelte van je leven op je werk door. Heel vaak en snel wordt er gevraagd: “Wat voor werk doe je?” Werk kan status en voldoening geven, maar ook frustratie oproepen. Centraal staat: wat betekent je werk voor jou?

Relaties
Relaties zijn onmisbaar, maar relaties zijn soms ook erg moeilijk. Vaak handelen mannen heel verschillend in relaties dan vrouwen, niet beter of slechter, maar anders. Vragen die aan de orde komen zijn: hoe kun je als man je relaties versterken, en wat zijn valkuilen in relaties.

De opbouw van de training

  • Deel 1: Socialisatie en communicatie
  • Deel 2: Rationele en irrationele gedachten
  • Deel 3: Werk
  • Deel 4: Relaties, seksualiteit en intimiteit

Vragen

Als je geïnteresseerd bent in de training voor Mannen, maar je weet niet of de training geschikt voor je is, dan kun je ons altijd vrijblijvend je vraag stellen. Je kunt je natuurlijk ook meteen aanmelden.

Delen

Medewerkers

Wie zijn wij?

“JouwHulpOnline is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken”

Quotes

Het goede van fouten maken is dat het laat zien dat je het probeert

-Anoniem