Over Jouw Hulp Online

Online hulp door Lumens

De Lumens Groep staat achter Jouw Hulp Online. In eerste instantie voor online hulp aan mensen in de regio Eindhoven. Onze missie is het bevorderen van economische en maatschappelijke zelfstandigheid van mensen.

Wij geloven dat mensen het meest gelukkig zijn als ze grip hebben op hun eigen leven. Daarom ondersteunen wij mensen in hun kwetsbare perioden en bieden zo snel mogelijk perspectief op eigen optimale zelfstandigheid. Wij gaan uit van de talenten en mogelijkheden om kansen op te pakken en problemen zelf op te lossen, in en met de eigen omgeving. Daarom bouwen we mee aan sociale netwerken, ook online. Voor zelfstandigheid op lange termijn vinden wij deelname aan onderwijs en arbeid van belang.

Wat biedt Jouw Hulp Online?

  • (Anonieme) online hulp om grip op het leven te krijgen op de manier en op het moment zoals dat bij iemand past.
  • De mogelijkheid zelfstandig aan de slag te gaan “problemen” te benoemen en op te lossen.
  • Ervaren hulpverleners voor contact en begeleiding in een veilige omgeving.

Meer weten over Online Hulp? Interesse in een demo? Neem contact op.

Samenwerking in Coöperatie I-Kracht

Lumens werkt samen met andere welzijnsorganisaties in Nederland in de Coöperatie I-Kracht.

I-Kracht ontwikkelt en implementeert digitale dienstverlening en leidt professionals op om hulpverlening in de combinatie online en offline (blended) aan te bieden. Als coöperatie zijn we er van overtuigd dat we samen sneller en beter digitale dienstverlening ontwikkelen. Bovendien verminderen we onze bedrijfsrisico’s omdat we ontwikkelkosten delen.

Meedoen in I-Kracht? Neem contact op.

Medewerkers

Wie zijn wij?

“Ieder mens heeft een eigen leerstijl. Daarom kun je op JouwHulpOnline lezen, video kijken en met ons praten via de chat”

Quotes

Elke keer als je aan iets denkt wat nog niet is, denk je aan iets wat niet bestaat

-Pavel Somov